Wij zijn SHN

Stichting Huurdersbelangen Noordwijk (SHN) bestaat sinds eind januari 1997. We borgen en behartigen de belangen en de rechtspositie van huurders én toekomstige huurders en woningzoekenden.

Huurders van sociale huurwoningen in Noordwijk Zee en Noordwijk Binnen hebben te maken met woningcorporatie Stek. Een woning-
corporatie zorgt voor betaalbare sociale huurwoningen, van goede kwaliteit. Stek kan natuurlijk niet met iedere huurder praten. Daarom is wettelijk vastgelegd dat er een organisatie moet zijn die huurders een stem geeft, de woningcorporatie adviseert en prestatieafspraken ondertekent. Dat is SHN.

Meer betaalbare huurwoningen

We zijn een onafhankelijke stichting. We adviseren Stek bij huurverhoging, dienstverlening, nieuwbouwplannen, renovaties, woningverbetering, leefbaarheid in de wijk, service-overeenkomsten en energiebesparing. Ook overleggen we regelmatig met
de gemeente Noordwijk en Stek over nieuwbouwplannen.
Ons doel? Zorgen dat er voor de vele woningzoekenden in Binnen en Zee betaalbare huurwoningen worden gebouwd.

Afspraken nakomen
Elk jaar maken we prestatieafspraken met Stek en de gemeente Noordwijk over betaalbaarheid van de woningen, beschikbaarheid van voldoende sociale huurwoningen, een plezierige leefomgeving en het verduurzamen van bestaande én nog te bouwen woningen.

Worden de afspraken niet of onvoldoende nagekomen?
Dan komen we in beweging. Vanwege het grote tekort aan betaalbare huurwoningen in Noordwijk Binnen en Noordwijk Zee, hebben de minister van Binnenlandse Zaken en de provincie Zuid-Holland – op ons initiatief – in 2021 het Noordwijkse college van B & W aangespoord om meer én sneller sociale huurwoningen te bouwen. Vanuit SHN houden we die ontwikkelingen goed in de gaten.

Voor afspraken, meer informatie of vragen zijn wij bereikbaar middels het contactformulier van het secretariaat.